MAGNHILD
ØEN
NORDAHL

velkommentildamsgardssundet
Untitled
2010
Wood, laminated glass. 94x32x88 cm
Untitled. Found pallet, wood, paint. 76x89x89 cm Untitled. Video projection of skateboarders on a nearby bridge. Projected on laminated glass mounted on found steelconstruction 270x80x100 cm

 

Untitled. Wood, paint. 240x35x40 cm Untitled. Wood, paint. 67x123x43 cm Untitled. Wood, 50x70x6 cm Untitled.Wooden board with paint. 122x217x45 cm Exhibition view of Velkommen til Damsgårdssundet. The building where the gallery is located. Poster on the wall advertizing for the future of the old, industrial harbour.
work
text
contact
cv
 

Exhibition text from Tag Team Gallery, Bergen
Magnhild Øen Nordahl arbeider på en uvanlig spennende prosessuell måte mellom kunst og arkitektur, med referanser til 60 talls minimalisme, Donald Judd og Le Corbusiers arkitektur. Magnhild har utviklet en spennende metodikk og arbeider i tett dialog med omgivelsenes proporsjoner og restriksjoner. Magnhild har arbeidet med et nytt prosjekt spesielt for Tag Team Studio. Dette prosjektet er knyttet opp mot temaer i forhold til de store forandringene som nå skjer i Damsgårdssundet. Her har det i lang tid vært et industriområde som nå forvandles til et nytt stort boligområde, den nye bydelen. I slike områder som transformeres fra et industriområde til nye formål, har kunstnere, musikere og lignende yrkesgrupper alltid funnet seg til rette gjennom gunstige leieforhold i bygninger klare for kondemnering. Denne yrkesrgruppen ser på mulighetene som oppstår i et slikt tilfelle og forholder seg til omgivelsene med en helt annen innfalsvinkel en lokale utbyggere. Denne utstillingen består av skulpturer og en videoprojeksjon som viser noen som skater ved Puddefjordsbroen i Damsgårdssundet. En skater forholder seg, i likhet med kunstfeltet, annerledes en folk flest til elementer og objekter i byrommet. Eller som kunstnerens selv sier: En benk er ikkje en benk, men en curb å skate på for en som på en fysisk måte har lært å kjenne gjenstanden sin størrelse, form, komposisjon, balanse, overflate og rytme. Denne fysiske kunnskapen om objektet sammen med en egendefinering av objektet sin funksjon, har for meg mange likheter med det å jobbe med skulptur.

Read an interview about the exhibition with Julie Lillelien Porter made for Ytter